Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Speciale Studiedienst
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Uitvoering van de bouwkunde en de voltooiingen van de stations “Grondwet” en “Fonsny” (metro-tramway) en de verschillende tunnels segmenten (segmenten C3h-C4a-C4f et C4g tussen de stations Anneessens en Zuidstation).

Deze opdracht van werken betreft de uitvoering van de bouwkunde en de voltooiingen van de stations “Grondwet” en “Fonsny” (metro-tramway) en de verschillende tunnels segmenten (segmenten C3h-C4a-C4f et C4g tussen de stations Anneessens en Zuidstation).
De uit te voeren werken bevatten:
• De vernieling en na de werken, de terug-in-staat-stelling van de bovengrondse inrichtingen van de Lemonnier laan, de Stalingrad laan, de Zuidlaan, Jamar laan en Fonsny laan
• Een station “Grondwet” (segment C4a), onder de Stalingrad laan en de Zuidlaan (lengte van ongeveer 205 m voor het metro station en 120 m voor de trams station):
- 3 perrons op peil -3 voor de lijn premetro Noord – Zuid
- 2 perrons op peil -2 voor tramways
- 1 hoofd mezzanine onder de Zuidlaan dienstdoende alle perrons
- 1 bijkomstige mezzanine aan het kruispunt Stalingrad /Fontaine inbegrepen de technische lokalen, de trappen, de liften en de roltrappen.
• Twee baanvakken voor de metro tunnel :
- een metro tunnel (segment C3h), van een lengte van ongeveer 210 m gedeeltelijk onder het Zuidpaleis, tussen het bestaand segment C3g en het nieuw station Grondwet;
- een metro tunnel (segmenten C4c & C4d) tussen het station Grondwet en het bestaand segment C4b (ongeveer 270 m), onder de Grondwetplaats en de Jamar laan.
• Twee segmenten voor de tramway tunnel :
- Een tramway tunnel (segment C4g) onder de Zuidlaan en de Fonsnylaan, tussen het station “Grondwet”, de bestaande tram tunnel en het bestaand segment C4e (ongeveer 300 m inbegrepen de 125 m van de bestande aan te passen verkeerstunnel);
- Een tramway tunnel (segment C4f) onder de Fonsnylaan tussen het bestaand segment C4e en de Denemarkenstraat ( ongeveer 450 m inbegrepen de uitgangskoker).
• De aanpassing van het bouwkunde van een voormalige verkeerstunnel in een tramtunnel
• De aanpassing van het bouwkunde van het bestaand station Fonsny, de trap- en roltrapkokers, de inplanting van de twee liften, de dienstlokalen en de voltooiing van het dit station.

Publicatiedatum
16-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45234121 - Werkzaamheden voor trambaan
45234122 - Werkzaamheden voor metro
45221200 - Bouwen van tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Speciale Studiedienst
Postadres
Koningsstraat, 76, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Vancraenbroeck Eric Paul

Overige nadere inlichtingen

In het eerste wijzigend bericht, verscheen het document getiteld "ERRATUM - BB MIVB/SSD/1444 - Formulier voor referenties" niet in bijlage. Het document is nu eindelijk beschikbaar (rubriek Bijgevoegde Documenten)