Vlaamse Landmaatschappij
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Natuurinrichting Zwarte Beek: uitvoering 10: beekovergangen Zwarte Beek, fase 1

De werken kaderen in het natuurinrichtingsproject Zwarte Beek met als voornaamste doelstelling van dit bestek: de al dan niet bereikbaarheid van percelen in de vallei van de Zwarte Beek.
Constructies die momenteel aanwezig zijn in de Zwarte beek, zonder nut of functie, worden afgebroken. Beekovergangen die noodzakelijk zijn voor de beheers-bereikbaarheid van percelen worden geplaatst of vernieuwd.
Uit te voeren werken:
1. Afbreken en opruimen van beekovergangen;
2. Grondwerken: plaatsen van een fundering ten behoeve van een verplaatsbare brug;
3. Leveren en plaatsen van aluminium oprijplaten (rampen);
4. Leveren en plaatsen van een composiet brug;
5. Verplaatsen van een bestaande composietbrug.
De uit te voeren werken zijn gelegen op verschillende locaties, verspreid over een terrein langs de Zwarte Beek in Koersel (Beringen). De exacte locaties kan je vinden op het overzichtsplan

Publicatiedatum
13-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Landmaatschappij
Postadres
Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer Eddy Huysmans

Overige nadere inlichtingen

De offerte moet ingediend worden via E-tendering onder volgend referentienummer: "VLM-PPP08P-871/035/2015-10-12/LIM/2015/N1100313/01" met als onderwerp "Natuurinrichting Zwarte Beek: uitvoering 10: beekovergangen Zwarte Beek, fase 1."