Technische Diensten KU Leuven
Aankondiging van een opdracht

W7467H - Perceel 8A: V.V.K.

W7467H - Inrichting casco's in gebouw 492-31 - Leuven Chem&Tech, Celestijnenlaan 200f, 3001 Heverlee
Perceel 8A: V.V.K.
Bestek TD/62350

Publicatiedatum
12-12-2016
Deadline
18-01-2017 om 16:00
Opdrachtcodes (CPV)
45330000 - Loodgieterswerk
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Werken
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Technische Diensten KU Leuven
Postadres
W. de Croylaan 60A bus 5570, 3001 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Aankoop

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Overige vereisten: zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 1, Categorie: D17 en D18