Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst De Draai

De opdracht betreft een raamovereenkomst ten behoeve van het bouwrijpmaken en het woonrijpmaken van diverse deelgebieden in nieuwbouwgebied De Draai te Heerhugowaard.

De Draai is een ontwikkelingsgebied waarbij uiteindelijk in het jaar 2030-2035 circa 2.600 woningen zijn gerealiseerd. Per jaar worden circa 150 percelen verkocht.

De overeenkomst zal worden aangegaan voor minimaal 1 jaar, met 3x een optie tot verlenging met 1 jaar.

Datum van verzending van deze aankondiging
09-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
NL - NEDERLAND
NL328 - Alkmaar en omgeving
Opdrachtcodes (CPV)
45100000 - Bouwrijp maken van terreinen
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Heerhugowaard
Postadres
Parelhof 1
Plaats
Heerhugowaard
Postcode
1703 EZ
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Rob Knijn
E-mail
post@heerhugowaard.nl

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
10000000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
9712000.00 EUR
Hoogste offerte
13900000.00 EUR
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
KWS Infra B.V. , Lange Dreef 9, 4131NJ Vianen, NEDERLAND

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!