Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Opdracht voor werken Olieslagerij

Werken voor de bouw van 59 sociale en middenklassewoningen, een casco kinderkribbe en een parking

Publicatiedatum
21-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Postadres
Jourdanstraat 45-55, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Erik Vandevoorde

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van
De uiterste indieningsdatum voor de offertes was op 9 januari 2017 om 14u00 vastgelegd.
Te lezen
Onderhavige aankondiging heeft als doel de uiterste indieningsdatum voor de offertes, vastgelegd op 9 januari 2017, uit te stellen tot 30 januari 2017 om 14u00.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van
09-01-2017 14:00
Te lezen
30-01-2017 14:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
VI.3) NADERE INLICHTINGEN
Toe te voegen tekst
De vragen en antwoorden en de eventuele aanvullende documenten zijn beschikbaar op de online map op het volgende adres:
https://www.dropbox.com/sh/w7iyk7w4yell2lu/AACkT6Uz5IquQiCrYgQfMdAfa?dl=0