Aankondiging van een opdracht

BOUWEN VAN EEN POLITIEKAZERNE - FASE 2 - OMGEVINGSAANLEG

BOUWEN POLITIEKAZERNE - FASE 2
PERCEEL 7: OMGEVINGSAANLEG

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
31-01-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
INOFORMA ARCHITECTS
Postadres
Vanackerestraat 39, 8560 Wevelgem, BE
Contactpunt(en)
Bouciqué Regi Joseph

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: C

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!