INOFORMA ARCHITECTS
Aankondiging van een opdracht

BOUWEN VAN EEN POLITIEKAZERNE - FASE 2 - OMGEVINGSAANLEG

BOUWEN POLITIEKAZERNE - FASE 2
PERCEEL 7: OMGEVINGSAANLEG

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
31-01-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
INOFORMA ARCHITECTS
Postadres
Vanackerestraat 39, 8560 Wevelgem, BE
Contactpunt(en)
Bouciqué Regi Joseph

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: C