Aankondiging van een opdracht

WZC Meerlehof: lift

Werken ten behoeve van een nieuw woonzorgcentrum (+/- 8.300m²) te Lummen

Publicatiedatum
17-06-2017
Deadline
04-09-2017 om 16:00
Opdrachtcodes (CPV)
45313100 - Installeren van liften
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW-Lummen
Postadres
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen, BE
Contactpunt(en)
Nadine Dethier

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek: art 61 t.e.m 68 (uitsluitingsgronden), e.v. ,....

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 1, Categorie: N1