Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Herontwikkeling van een eerste lijn overslaggebouw en aanhorigheden op de cargo zone

Renovatie en uitbreiding van een eerste lijn overslaggebouw en aanhorigheden op de Cargo zone van de Luchthaven Brussel-Nationaal.
Perceel 1 : Algemene Bouwwerken, afwerkingen en omgevingswerken
Perceel 2 : Technische installaties (HVAC, sanitair, brandbeveiliging en branddetectie, elektriciteit (hoog- & laagspanning))


Datum van verzending van deze aankondiging
15-12-2017
Publicatiedatum
17-12-2017
Deadline
15-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45330000 - Loodgieterswerk
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45340000 - Plaatsen van hekken en leuningen en beveiligingsuitrusting
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brussels Airport Company nv
Postadres
Luchthaven Brussel-Nationaal, Satellietgebouw 1ste verdieping (receptie)
Plaats
Zaventem
Postcode
1930
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Procurement
E-mail
SwissportCargoRedevelopment@brusselsairport.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie UEA

Economische en financiële draagkracht

Zie UEA

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie UEA

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1822 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!