Gemeentebestuur WIELSBEKE
Aankondiging van een opdracht

WIELSBEKE: Dorpskernherwaardering Sint-Baafs-Vijve

WIELSBEKE: Dorpskernherwaardering Sint-Baafs-Vijve

- aanleggen van cementbetonfunderingen, bitumineuze verhardingen, bestratingen in grèsplatines, bestratingen in betonstraatstenen, bestratingen in architectonische betonplaten, strips in blauwe hardsteen

- bouwen van rioolleidingen en toegangs- en verbindingsputten, plaatselijk op paalfunderingen

- bouwen van constructies in gewapend beton

- plaatsen van divers straatmeubilair

- plaatsen van een zitconstructie, trap van architectonisch beton en aanlegsteiger

- aanleggen van grasmatten door bezaaiing

- aanplanten van houtachtige vegetaties

Publicatiedatum
27-10-2015
Deadline
07-12-2015 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE257 - Arr. Tielt
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeentebestuur WIELSBEKE
Postadres
Rijksweg 314, 8710 WIELSBEKE, BE
Ter attentie van
Eveline Blockeel

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

kopie getuigschrift erkenning categorie C in klasse 5