CVBA Gewestelijke Vennootschap Eigen Dak
Proces-verbaal van opening van de offertes

Bouwen van 5 sociale huurappartementen Stationstraat 4/, Hekkergemstraat te 9260 Schellebelle,

Publicatiedatum
15-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

1. Overzicht

Referentienummer

Gewestelijke Vennootschap Eigen Dak-2013/0488/01-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
0
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
CVBA Gewestelijke Vennootschap Eigen Dak
Postadres
Felix Beernaertsplein 55/01
Plaats
Wetteren
Postcode
9230
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 93654315
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.eigendak.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290078
Datum van aanmaak
09/11/2017 12:28:01

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes