Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Aankondiging van een opdracht

Antwerpen – FOD Financiën – “Onderhoudsschilderwerken buitenschrijnwerk“

Antwerpen – FOD Financiën – “Onderhoudsschilderwerken buitenschrijnwerk“

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
16-02-2017 om 09:00
Opdrachtcodes (CPV)
45442100 - Schilderwerk
45453100 - Opknapwerkzaamheden
45443000 - Gevelwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres
Italiëlei, 4 b15, 2000 ANTWERPEN, BE
Contactpunt(en)
Van der Velden Debby Françoise

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D13