Aquafin NV - Directie Asset Management
Aankondiging van een opdracht

V1364002 - Vervangen hoogspanningsinstallatie te Ravels

V1364002 - Vervangen hoogspanningsinstallatie te Ravels
Vervanging HS infrastructuur Ravels, PS Melkerijstraat

Publicatiedatum
16-10-2015
Deadline
04-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232423 - Bouwen van pompstation voor afvalwater
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Asset Management
Ter attentie van
Dhr. Bart Van Eygen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek.

Vakbekwaamheid

Erkenning van de aannemer in categorie P1 of P2, klasse 3.