Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Aankondiging van een opdracht

Allerlei aanpassingswerken ten behoeve van een betere doorstroming en toegankelijkheid openbaar vervoer op gewestwegen in district D411 (Gent).

Allerlei aanpassingswerken ten behoeve van een betere doorstroming en toegankelijkheid openbaar vervoer op gewestwegen in district D411 (Gent).

Publicatiedatum
12-10-2015
Deadline
18-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen
45233162 - Aanleggen van fietspad
45233129 - Bouwen van kruispunt
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Postadres
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Ter attentie van
ir. Bart Crombez

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

uitsluitingsgronden van art. 61 §1 en §2 van KB van 15/07/2011 zijn van toepassing

Economische en financiële draagkracht

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse 2
Categorie: C