Gemeente Grimbergen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Onderhoud en herasfalteren van verschillende wegen te Grimbergen

Onderhoud en herasfalteren van verschillende wegen te Grimbergen

Publicatiedatum
22-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45233141 - Wegenonderhoud
45233142 - Herstellen van wegen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Grimbergen
Postadres
Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Annemie De Moortel

Overige nadere inlichtingen

Annulatie aanbesteding wegens intrekking overheidsopdracht.