Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 21.919/1 - Willebroek, VBR Dwarsdijk-Volksstraat

Project 21.919/1 - Willebroek, VBR Dwarsdijk-Volksstraat
• voorbereidende werken en opbraakwerken van bestaande verhardingen
• opbreken van bestaande buizen en inspectieputten
• aanleggen van rioleringen
• maken van inspectieputten: prefab en ter plaatse gestort beton
• plaatsen van beschoeiing
• maken van huis- en kolkaansluitingen
• plaatsen van lijnvormige elementen
• maken van nieuwe verhardingen in oa. asfalt, kassei en betonstraatstenen

Publicatiedatum
07-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Plannen wegeniswerken worden vervangen.