Aankondiging van een opdracht

Bestek nr. 16-gt-002-a-Design and Build: Sport Vlaanderen Gent: De bouw van klaslokalen (fase A), de verbouwing van de burelen en de inkom (fase B)

Design and Build: De bouw van klaslokalen (fase A), en de verbouwing van de burelen en inkom (fase B) in het Sport Vlaanderen Centrum Gent

Publicatiedatum
07-10-2016
Deadline
14-11-2016 om 13:30
Opdrachtcodes (CPV)
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
45212000 - Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Sport Vlaanderen
Postadres
Arenberggebouw - Arenbergstraat 5, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Peter Standaert

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

zie bestek

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: D

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!