Maarkedal
Aankondiging van een opdracht

fietspad Hollebeekpad

De onderhavige opdracht betreft:
-voorbereidende werken
-opbreken van een stukje rijweg
-het aanleggen van een nieuwe riolering
-aanleg van een stukje rijweg en van een fietspad in beton
-het herstellen van wegenis (beschadiging door werfverkeer)

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
31-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE235 - Arr. Oudenaarde
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maarkedal
Postadres
Nederholbeekstraat 1, 9680 Maarkedal, BE
Contactpunt(en)
Arcadis Belgium nv, Gaston Crommenlaan 8/101, 9050 Gent
Ter attentie van
Ann Ghesquiere

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: C1