De Brusselse Woning
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Inrichting van privatieve kelders in het complex Minimen

Inrichting van de privatieve kelders in het complex van sociale woningen Minimen. Binnen metsel-, schrijn- en elektriciteitswerken.

Publicatiedatum
13-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De Brusselse Woning
Postadres
Kardinaal Mercierstraat, 37, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Ricour Aurélia

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
VI.3) NADERE INLICHTINGEN
Toe te voegen tekst
De aanbestedende overheid organiseert een bezoek ter plaatse, gevolgd door een informatiesessie (vragen – antwoorden): 20/12/2016 om 14u00.
De deelname van de inschrijvers aan dit bezoek en aan deze sessie is verplicht op straffe van verwerping van hun offerte. Hun deelname en aanwezigheid zal in een register worden opgetekend. Er zal een getuigschrift worden overhandigd aan de inschrijvers. De aannemer moet uw aanwezigheid aan de projectbeheer kondigen.