Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Verbouwingswerken van kantoorgebouwen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Werken
Publicatie datum
27-04-2017
Deadline
23-05-2017 00:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
Familiehulp vzw | 1210 Brussel, BE
Opdrachtcodes (CPV)
09310000 - Elektriciteit
39141000 - Keukenmeubilair en apparatuur
44411000 - Sanitair
45421000 - Bouwtimmerwerk
45442100 - Schilderwerk
Korte inhoud
Verbouwing van een bestaand kantoorgebouw
Familiehulp vzw wenst de bestaande kantoorgebouwen, gelegen in de Henri Horriestraat 33 en 35 te Roeselare te herinrichten.
In de bestaande gebouwen zal eveneens het opleidingscentrum, momenteel gelegen in de Ardooisesteenweg 50/4 te Roeselare, te integreren in de bestaande gebouwen.
Om dit doel te bereiken is de opdracht opgedeeld in vijf percelen:
- Perceel 1 “OPBOUW”
- Perceel 2 “SCHILDERWERKEN”
- Perceel 3 “ELEKTRICITEIT”
- Perceel 4 “SANITAIR”
- Perceel 5 “KEUKEN”
De werken dienen uiterlijk 16 juli 2017 uitgevoerd zijn.
Beschrijving percelen

Perceel 1: OPBOUW

Beschrijving
OPBOUW
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
45421000 - Bouwtimmerwerk
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 2: SCHILDERWERKEN

Beschrijving
SCHILDERWERKEN
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
45442100 - Schilderwerk
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 3: ELEKTRICITEIT

Beschrijving
ELEKTRICITEIT
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
09310000 - Elektriciteit
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 4: SANITAIR

Beschrijving
SANITAIR
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
44411000 - Sanitair
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 5: KEUKEN

Beschrijving
KEUKEN
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
39141000 - Keukenmeubilair en apparatuur
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.
* In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
Minimum vereisten
Bankverklaring zonder voorwaarden

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Nederlandstalige werknemer
Minimum vereisten
Er dient altijd één werknemer aanwezig te zijn op de werf die het Nederlands als moedertaal heeft, om zo een vlotte communicatie te kunnen garanderen.
Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 1
D13 (Verfwerk), Klasse 1
D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen), Klasse 1
D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), Klasse 1
truck tower-crane sharing