Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Proces-verbaal van opening van de offertes

Project 23.252/1 & 2 - RTC-project Antwerpen-Noord (Stabroek - Kapellen - Hoevenen - Ekeren)

Publicatiedatum
23-06-2020
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering

1. Overzicht

Referentienummer

AQFINFRA-23252lot1&2-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
2
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Deckx Elektro Mechanica NV

NV AMBARO

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevr. Marleen Verbeeck
Telefoon
+32 34504511
Fax
+32 34583020
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375482
Datum van aanmaak
14/05/2020 15:25:48

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Deckx Elektro Mechanica NV
KBO-nummer
0427.877.490
Postadres
Goormansdijk 64
Postcode
2480
Plaats
Dessel
Land
BE
Telefoon
+32 14387670
Fax
+32 14387669
Hoofdadres
-
Prijs
740.911,07
Aantal documenten
10
Documenten
001-Deckx EM-DEEL 1-Inschrijvingsbiljet.pdf, 002-1-Deckx EM-DEEL 2-Meetstaat Excel Lot 1.xlsx, 002-1-Deckx EM-DEEL 2-Meetstaat pdf Lot 1.pdf, 002-2-Deckx EM-DEEL 2-Meetstaat Excel Lot 2.xlsx, 002-2-Deckx EM-DEEL 2-Meetstaat pdf Lot 2.pdf, 003-Deckx EM-DEEL 3-Verklaring naleving minimumlonen.pdf, 004-Deckx EM-DEEL 4-Volmacht en documenten B.S..pdf, 005-Deckx EM-DEEL 5-Veiligheids- en gezondheidsplan.pdf, 006-Deckx EM-DEEL 6-Documenten uitsluiting.pdf, 007-Deckx EM-DEEL 7-Overige documenten.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
NV AMBARO
KBO-nummer
400.823.103
Postadres
Hoebenschot 1
Postcode
2460
Plaats
Lichtaart
Land
BE
Telefoon
014/55 71 78
Fax
014/55 52 93
Hoofdadres
-
Prijs
704.297,76
Aantal documenten
4
Documenten
711853_samenvattende opmetingsstaat lot1.xlsx, 711855_samenvattende opmetingsstaat lot2.xlsx, Ambaro - inschrijving - RTC project Antwerpen Noord.pdf, Ambaro - 711852_inschrijvingsbiljet.docx
Algemene opmerkingen
-