Vooraankondiging

Voorbereidende werken Oosterweelverbinding

Werken
Publicatie datum
21-11-2014
Raamovereenkomst
neen
Aanbestedende overheid
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel | 2000 Antwerpen, BE | Publiekrechtelijke instelling
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45111100 - Sloopwerkzaamheden
45111200 - Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet
45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45221200 - Bouwen van tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45232130 - Aanleggen van hemelwaterafavoerleidingen
45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
45232450 - Bouwwerkzaamheden voor afwatering
45233120 - Wegenbouwwerken
45233160 - Paden en andere verharde oppervlakken
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
45262210 - Funderingswerkzaamheden
45262213 - Diepwandmethode
45262310 - Betonwerk van gewapend beton
45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw
Korte inhoud
Heraanleg van de Noordersingel tussen de Turnhoutsebaan en de Schijnpoortweg, inclusief de heraanleg van de afwateringsleidingen van de R1 en de aanleg van de Schijn-Scheldeverbinding in deze rijweg.
Heraanleg van meerdere Aquafin-collectoren in de zone tussen Schijnpoortweg – Noordersingel – Turnhoutsebaan met aansluiting op de RWZI Deurne, inclusief doorpersingen onder de R1.
Heraanleg van het Groot Schijn, deels in open loop en deels ingekokerd, in de zone Ten Eekhove tot aan het Albertkanaal en de bouw van een nieuw vijzelgemaal, inclusief zandvang en een nieuwe “MIVA”-overstort.
Aanpassen van de bestaande leidingenkoker nr10 ter hoogte van de Turnhoutsebaan.
Aanleg van nieuwe leidingenkokers ter hoogte van de Schijnpoortweg en ter hoogte van de Groenendaallaan door middel van doorpersingen.
Wegeniswerken, aanleg tijdelijke parking en herinrichten van publieke ruimte.
truck tower-crane sharing