Stad Antwerpen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Design and build - Technische Cluster Noord

Design and build - Technische Cluster Noord - De erkenningscategorie en – klasse:

Publicatiedatum
08-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Janssens Koen

Overige nadere inlichtingen

Er werd een aangepaste ambitienota gepubliceerd: “20161208_TCN_ambitienota_extern”.

De enige wijziging ten opzichte van de ambitienota die gepubliceerd werd op 5 december 2016, is de verwijdering van de bovenste paragraaf op bladzijde 8. De stad Antwerpen heeft namelijk beslist om het project uit te voeren op de site Toekomstlaan.