MRMP-I/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Verwerving"
Aankondiging van een opdracht

Meerjarige open overeenkomst (2017-2020) tegen prijslijst betreffende bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten en kleine begeleidingen. Perceel 1: Waals Gewest. Perceel 2: Vlaams Gewest

Meerjarige open overeenkomst (2017-2020) tegen prijslijst betreffende bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten en kleine begeleidingen. Perceel 1 - Waals Gewest. Perceel 2 - Vlaams Gewest

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
30-01-2017 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
45112340 - Bodemsanering
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MRMP-I/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Verwerving"
Postadres
Eversestraat, 1, 1140 Evere, BE
Contactpunt(en)
Hinnendaels Ann Paul

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A