Infrabel - Directie Build
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Restwerken spoorverbinding Schuman-Josaphat. Lijn 161. Stations Schuman, Luxemburg, Mouterij, Merode, Meiser & Josaphat. Bouwkundige en elektrotechnische werken.

De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit:
Kleinere bouwkundige werken, kabelwerken VCAW en signalisatie op diverse locaties in en tussen de stations Brussel – Luxemburg (Mouterij) en Josaphat

Publicatiedatum
02-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45234110 - Werkzaamheden aan intercityspoorwegen
45450000 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
45234115 - Werkzaamheden voor spoorseinen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Build
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
TUC RAIL N.V.
Ter attentie van
Via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of beschrijvende document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten
In plaats van
08-12-2016 10:30
Te lezen
15-12-2016 10:30
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
08-12-2016 10:30
Te lezen
15-12-2016 10:30
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
08-12-2016 10:30
Te lezen
15-12-2016 10:30

Overige nadere inlichtingen

Uitstellen uiterste datum voor het indienen van de offertes.