Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Proces-verbaal van opening van de offertes

Project 23.072/2 - RWZI Sint-Niklaas, uitbreiding - elektromechanische werken

Publicatiedatum
21-12-2018
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties

1. Overzicht

Referentienummer

AQFINFRA-23072lot2-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
1
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Visser Smit Hanab nv

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Dirk De Waele
Telefoon
+32 34504511
Fax
+32 34583020
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324695
Datum van aanmaak
06/11/2018 16:51:08

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Visser Smit Hanab nv
KBO-nummer
0405.834.142
Postadres
Vosselarestraat 73
Postcode
9850
Plaats
Landegem
Land
BE
Telefoon
+32 93717171
Fax
+32 93717180
Hoofdadres
-
Prijs
7.835.488,14 euro
Aantal documenten
12
Documenten
000-VisserSmitHanab-SINT-NIKLAAS-20181221_00-Inhoudstabel.pdf, 001-VisserSmitHanab-SINT-NIKLAAS-20181221_01-Inschrijvingsbiljet.pdf, 002-VisserSmitHanab-SINT-NIKLAAS-20181221_02-AQT23072-meetstaat-2-1-v3 TWB04.xls, 002-VisserSmitHanab-SINT-NIKLAAS-20181221_02-Meetstaat.pdf, 003-VisserSmitHanab-SINT-NIKLAAS-20181221_03-Ondertekeningsbevoegdheid.pdf, 004-VisserSmitHanab-SINT-NIKLAAS-20181221_04-Veiligheids-Gezondheidsplan.pdf, 005-VisserSmitHanab-SINT-NIKLAAS-20181221_05-Verklaring-naleving-minimumlonen.pdf, 006-VisserSmitHanab-SINT-NIKLAAS-20181221_06-Nota-ivm-TB.pdf, 007-VisserSmitHanab-SINT-NIKLAAS-20181221_07-UEA.pdf, 008-VisserSmitHanab-SINT-NIKLAAS-20181221_08-Documenten-Uitsluitingsgronden.pdf, 009-VisserSmitHanab-SINT-NIKLAAS-20181221_09-Erkenning.pdf, 010-VisserSmitHanab-SINT-NIKLAAS-20181221_10-ISO9001-2015.pdf
Algemene opmerkingen
-