Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

A1229002/1 - Zele, renovatie (deel EM) Pompstation Durmebaan

Het project omvat de elektromechanische werken bij renovatie van een PS te Zele.

Datum van verzending van deze aankondiging
30-11-2017
Publicatiedatum
30-11-2017
Deadline
30-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Bart Van Eygen
Telefoon
+32 34504511
Fax
+32 34583020
E-mail
aanbestedingen@aquafin.be
Hoofdadres
http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292661