Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Proj. 21.381/1 - Steenokkerzeel, aansluiting Boekt

Project 21.381/1 - Steenokkerzeel, Aansluiting Boekt
- Voorbereidende werken (opbraak wegenis, opbraak riolering, …)
- Aanleg van gravitaire DWA-leiding en persleiding.
- Aanleg van RWA – leiding
- Herprofileren van baangrachten
- Bouw van een pomstation
- Aanleg van bitumineuze wegverharding rijweg en fietspad
- Aanleg van voetpaden in betonstraatstenen
- Plaatsen signalisatie
- groenaanleg

Publicatiedatum
23-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Aanpassingen bestek, meetstaat en plannen. Aangepaste documenten worden ter beschikking gesteld.
Technisch verslag, advies Elia, geotechnisch onderzoek en grondanalyse worden toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten.