Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Uitnodiging tot indienen offerte - Het herstellen van de oeverbescherming in het 3de Insteekdok thv kaai 665-667 d.m.v. het plaatsen van een damkuip - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Ter hoogte van K665 - K667 in het 3de Insteekdok gaat een damwand met betonkesp over in een talud met oeverbescherming. De overgang is niet gronddicht waardoor een oeververzakking ontstaan is. De elementen (o.a. asfaltvoetpad, steenbestorting, beton, …) die deel uitmaken van de oeverbescherming zijn gebroken en liggen verspreid op de bodem. Om de oever en de overgang naar de damwand te beschermen wordt t.h.v. de overgang een gronddichte damkuip gebouwd.

Publicatiedatum
20-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Havenbedrijf Antwerpen
Postadres
Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, BE

Overige nadere inlichtingen

De aannemer zal bij zijn inschrijving een verklaring voegen waaruit blijkt dat hij met de inhoud van addendum nr.1 rekening heeft gehouden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!