Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Vooraankondiging

Structureel onderhoud Noorderlaan N-180 en herstellingen in gietasfalt

Vernieuwing van de volledige opbouw op de Nooderlaan (N180) in Antwerpen van kmpt. 7.60 tot kmpt 7.0 en lokale asfaltherstellingen in gietasfalt op de N180 tussen kmpt. 4.0 en 14.0

Datum van verzending van deze aankondiging
24-07-2018
Publicatiedatum
24-07-2018
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
45233120 - Wegenbouwwerken
45233142 - Herstellen van wegen
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie
45233300 - Funderingswerkzaamheden voor (hoofd)wegen, straten en voetpaden
45236000 - Aanbrengen van verharding

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mohammed Al Bouzidi
Telefoon
+32 32246811
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://wegenenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315728