Aankondiging van een gegunde opdracht

OPEN OFFERTE AANVRAAG VOOR DE LEVERING VAN VEERTIEN OPHAALWAGENS VOOR GFT

Het betreft een opdracht voor leveringen in de zin van art. 3 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006.
De opdracht bevat 2 percelen.
Perceel 1:
Acht (8) 26 ton GFT ophaalwagens aangedreven door CNG en met containerbeladingsysteem geschikt voor GFT-containers tot 40 tot 500 liter.
Perceel 2:
Zes (6) 26 ton GFT ophaalwagens aangedreven door DIESEL en met containerbeladingsysteem geschikt voor GFT-containers tot 40 tot 500 liter.

Publicatiedatum
21-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
34144512 - Vuilniscompacteerwagens
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu Land van Aalst
Postadres
Zuid III, Industrielaan 18, 9320 Aalst, BE
Contactpunt(en)
Van der Meeren Jeroen

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Terberg Matec Belgium
Postadres
Oosterring 23, 3600 Genk
Titel
levering 8 GFT-wagens op CNG
Waarde
-
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
GRD Diependaele
Postadres
Nederwijk Oost 275, 9400 Ninove
Titel
levering 6 GFT-wagens op CNG
Waarde
-