Zwevegem
Aankondiging van een opdracht

Zwevegem: Onderhoudswerken 2016 - 2017: Kouterwijk

Zwevegem: Onderhoudswerken 2016 - 2017: Kouterwijk
• Het affrezen van bestaande topasfaltlagen (in principe 4cm dikte) + de aanleg van een nieuwe asfalt toplaag (dikte 4cm)
• Op niveau brengen van funderingslagen met profileerasfalt
• Opbraak van bestaande lijnvormige elementen (weggoten, borduren,…), incl. funderingen
• Opbraak van bestaande kleinschalige materialen (voetpaden), opbraak van verhoogde asfaltstroken incl. onderliggende funderingslagen
• Het plaatsen van nieuwe lijnvormige elementen (weggoten, borduren,…) incl. funderingen
• Aanleg van nieuwe kleinschalige materialen (voetpaden, parkeerstroken,…), incl. grondwerken en funderingen

Publicatiedatum
05-12-2016
Deadline
13-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Zwevegem
Postadres
Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem, BE
Ter attentie van
Ludo Rondelaere

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 4, Categorie: C