Sibelga
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

SIB15TW9004 Renovatie Daken 2016-2017

Opdracht voor aanneming, in 2016 en 2017, van dakrenovatiewerken in de sites van de Aanbestedende Overheid, overeenkomstig de voorwaarden van dit Bestek.
Deze opdracht is een opdracht met één perceel.
Het programma van de werken in het kader van deze opdracht is als volgt:
1. Dak C5 en doorgang B/C (isolatie/afdichting) - 2016
2. Dak gebouw E 4 en 5 "opleiding" - 2016
3. Dak gebouw E 2 "opslag Transfo" - 2017
4. Dak "Masui 29" - 2017
Opgemerkt wordt dat de werken van een bepaald jaar in de periode van maart tot oktober van het betrokken jaar moeten worden uitgevoerd.

Publicatiedatum
02-10-2015
Deadline
30-10-2015 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
45260000 - Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
45261210 - Dakdekkerswerkzaamheden
45261900 - Reparatie en onderhoud van daken
45261420 - Waterdicht maken
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Sibelga
Postadres
Werkuizenkaai 16, 1000 Brussels, BE
Contactpunt(en)
Guri Misin

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Cfr VI.3.

Economische en financiële draagkracht

Cfr VI.3.

Vakbekwaamheid

Cfr VI.3.