Aankondiging van een opdracht

247792_Bouwen van een noodpompgemaal op de Slopgatvaart

247792_Polder Noordwatering Veurne_Bouwen van een noodpompgemaal op de Slopgatvaart
De aanneming heeft tot doel het uitvoeren van ‘Bouwen van een visvriendelijk noodpompgemaal op de Slopgatvaart’
De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken:
• Voorbereidende op- en/of afbraakwerken (omzichtig) van vangrails, trottoirpalen, en afsluitmuurtjes
• Heien van een waterdichte beschoeiing met damwanden
• Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken
• Bouwen van een pompgemaal in ter plaatste gestort, gewapend beton
• Het leveren, plaatsen en installeren van een visvriendelijke pomp
• Uitvoeren van aanpassingswerken aan de bestaande sluis (opening in sluismuur, openen van sluisdeuren, aanbrengen van nieuwe kanaalafsluiter)
• Uitvoeren van de nodige oeververstevigingswerken met kantplanken en riettegels
• Voorzien van de elektromechanica in het pompgemaal
• Voorzien van de automatische pompsturing

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
07-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232152 - Bouwen van pompstation
Regiocodes (NUTS)
BE252 - Arr. Diksmuide
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Sweco Belgium nv
Postadres
Oostendse Steenweg 146, 8000 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Ing. Davy Verslype

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 4 of hoger, Categorie: C

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1857 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!