Sweco Belgium nv
Aankondiging van een opdracht

247792_Bouwen van een noodpompgemaal op de Slopgatvaart

247792_Polder Noordwatering Veurne_Bouwen van een noodpompgemaal op de Slopgatvaart
De aanneming heeft tot doel het uitvoeren van ‘Bouwen van een visvriendelijk noodpompgemaal op de Slopgatvaart’
De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken:
• Voorbereidende op- en/of afbraakwerken (omzichtig) van vangrails, trottoirpalen, en afsluitmuurtjes
• Heien van een waterdichte beschoeiing met damwanden
• Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken
• Bouwen van een pompgemaal in ter plaatste gestort, gewapend beton
• Het leveren, plaatsen en installeren van een visvriendelijke pomp
• Uitvoeren van aanpassingswerken aan de bestaande sluis (opening in sluismuur, openen van sluisdeuren, aanbrengen van nieuwe kanaalafsluiter)
• Uitvoeren van de nodige oeververstevigingswerken met kantplanken en riettegels
• Voorzien van de elektromechanica in het pompgemaal
• Voorzien van de automatische pompsturing

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
07-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232152 - Bouwen van pompstation
Regiocodes (NUTS)
BE252 - Arr. Diksmuide
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Sweco Belgium nv
Postadres
Oostendse Steenweg 146, 8000 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Ing. Davy Verslype

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 4 of hoger, Categorie: C