Aankondiging van een opdracht

Project 21.910/1 - Renovatie RWZI Duffel, bouwkundige en elektromechanische werken deel RWZI

Project 21.910/1 - RWZI Duffel, lot 1 - bouwkundige en elektromechanische werken deel RWZI
Het bouwen, het renoveren en opstarten van een rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI Duffel gelegen
te Duffel langsheen de Hondiuslaan.
Besteknummer: 21.910 – Bouwkundige werken + Elektromechanische werken deel RWZI.
De totaliteit der werken wordt aanbesteed in 2 percelen of loten:
Lot 1: Bouwkundige werken en elektromechanische werken deel RWZI
Lot 2: Elektromechanische werken beluchting en menging
Dit bestek betreft lot 1: Bouwkundige werken en elektromechanische werken deel RWZI
De opdracht omvat in hoofdzaak:
het bouwen van een nieuw influentgemaal, roosterinstallatie, selectortank, beluchtingsbekkens, nabezinktanks, effluent- en SWA-gemaal, effluentventuri, slibindikker, ruimte voor slibpompen en werkplaats, voorziening voor opvang regenwater (wadi) alsook aanpassingen aan regenbezinktank, defosfatatietank, dienstgebouw (incl. elektriciteit), waterloop, alsook afbraak van de slibdroogbedden, voorgisting, verhardingen, roosterinstallatie, zandvanger, oxidatiebedden, voorbezinktank, nabezinktank, effluent- en SWA-gemaal, effluentventuri.
Er dienen eveneens infrastructuurwerken te worden uitgevoerd over de gehele locatie.

Publicatiedatum
08-11-2016
Deadline
20-12-2016 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Asset Management
Ter attentie van
Dhr. Bart Van Eygen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek.

Vakbekwaamheid

Erkenning van de aannemer in categorie E of V, klasse 7.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!