Proces-verbaal van opening van de offertes

Openbare aanbesteding voor het afsluiten, 2019 tot 31 december 2020, van één of meer (3 percelen) raamovereenkomsten werken tegen prijslijst met één opdrachtnemer, voor het uitvoeren van onderhouds-,

Werken
Publicatie datum
08-04-2019
Aanbestedende overheid
MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten" | 1140 Evere, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Defensie | Frank Garrein
Opdrachtcodes (CPV)
45232300 - Aanleg van en aanvullende werkzaamheden voor telefoon- en communicatieleidingen
45232332 - Aanvullende werkzaamheden voor telecommunicatie
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45311000 - Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
45311100 - Aanbrengen van elektrische bedrading
45311200 - Aanbrengen van elektrische fittings
45312100 - Installeren van brandalarmsystemen
45312310 - Installatie van bliksembeveiliging
45312311 - Installeren van bliksemafleiders
45314120 - Installeren van schakelborden
45314200 - Installeren van telefoonlijnen
45314300 - Aanleg van kabelinfrastructuur
45314310 - Leggen van kabels
45314320 - Leggen van computerkabels
45315000 - Elektrische installatiewerkzaamheden voor verwarming en andere elektrische apparatuur in gebouwen
45315100 - Elektrotechnische installatiewerken
45315600 - Laagspanningsinstallaties
45316000 - Installeren van verlichting en signaleringssystemen
45316100 - Installeren van buitenverlichting
45316110 - Installeren van straatverlichtingsuitrusting
45317000 - Overige elektrische installatiewerkzaamheden
50711000 - Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen
51110000 - Installatie van elektrische uitrusting
Korte inhoud
- raamovereenkomst(en) tegen prijslijst:
o voor het uitvoeren van preventieve of correctieve onderhouds- en herstellingswerken aan de laagspanningsinstallaties;
o voor het uitvoeren van kleine configuratieaanpassingen zoals:
- vervangen bekabeling;
- verplaatsen/vervangen/bijvoegen van stopcontacten;
- opstellen van plannen;
- vervangen van verlichting (ook noodverlichting, relamping, uplamping, …);
- diverse depannages;
- …;
o voor het opnorm brengen van schakelkasten;
o voor het vervangen van volledige schakelkasten;
o voor het uitvoeren van grote configuratieaanpassingen;
o voor het uitvoeren van werken aan de gestructureerde bekabeling;
o voor het uitvoeren van relightingprojecten van:
- kwartieren (buiten);
- gebouwen (binnen);
- …;
o …
o voor het uitzonderlijk uitvoeren van werken aan hoogspanningsinstallaties (kunnen besteld worden);
Offertes

Elektriciteitswerken Nuyts nv | 2490 Balen, BE | www.nuytsnv.be

Perceel 1
171.057,76 EUR

Ets André LEMAIRE

Perceel 2
280.424,08 EUR

GENETEC SA | 5100 Wierde, BE | www.genetec.be

Perceel 0
266.937,13 EUR

REZUNI BVBA | 9230 Wetteren, BE

SA COLLIGNON Eng | 6997 EREZEE, BE

Perceel 0
432.918,30 EUR
Perceel 2
432.918,30 EUR

SEPLEEX - INDUSTRIE | 5060 Sambreville, BE

Perceel 0
248.635,00 EUR
Perceel 2
328.754,50 EUR

VolkerWessels Telecom Belgium nv | 2850 Boom, BE | www.vwt-belgium.be

Perceel 1
307.015,44 EUR
Perceel 2
307.015,44 EUR
truck tower-crane sharing