Aankondiging van een opdracht

Leveren, plaatsen en onderhouden van meet-en detectieapparatuur voor het meten van verkeersdata op Gewestwegen in Vlaanderen.

Werken
Publicatie datum
28-11-2014
Deadline
12-01-2015 12:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Expertise Verkeer en Telematica | 1000 Brussel, BE | Regionale of plaatselijke instantie
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45316210 - Installeren van verkeersbewakingsuitrusting
Korte inhoud
Leveren, plaatsen en onderhouden van meet-en detectieapparatuur voor het meten van verkeersdata op Gewestwegen in Vlaanderen.
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Zie bestekdocumenten

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Zie bestekdocumenten
Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing