Aankondiging van een opdracht

Levering en werken voor het onderhoud, de herstelling en de vernieuwing van elektrische uitrustingen van kunstwerken langs de waterwegen, sommige installaties langs de wegen en op de luchthavens van Oostende en Wevelgem - Perceel 1: Oost-Vlaanderen en perceel 2: West-Vlaanderen

Diensten
Publicatie datum
24-12-2015
Deadline
18-02-2016 09:45
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent | 9000 Gent, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
45259000 - Reparatie en onderhoud van installaties
45310000 - Aanleg van elektriciteit
50116100 - Reparatie van elektrische systemen
50800000 - Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten
Korte inhoud
Levering en werken voor het onderhoud, de herstelling en de vernieuwing van elektrische uitrustingen van kunstwerken langs de waterwegen, sommige installaties langs de wegen en op de luchthavens van Oostende en Wevelgem
Perceel 1: Oost-Vlaanderen
Perceel 2: West-Vlaanderen
Beschrijving percelen

Perceel 1: Perceel 1: Oost-Vlaanderen

Beschrijving
Levering en werken voor het onderhoud, de herstelling en de vernieuwing van elektrische uitrustingen van kunstwerken langs de waterwegen, sommige installaties langs de wegen en op de luchthavens Oostende en Wevelgem - Perceel 1: Oost-Vlaanderen
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
45259000 - Reparatie en onderhoud van installaties
45310000 - Aanleg van elektriciteit
50116100 - Reparatie van elektrische systemen
50800000 - Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 2: Perceel 2: West-Vlaanderen

Beschrijving
Levering en werken voor het onderhoud, de herstelling en de vernieuwing van elektrische uitrustingen van kunstwerken langs de waterwegen, sommige installaties langs de wegen en op de luchthavens Oostende en Wevelgem - Perceel 2: West-Vlaanderen
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
45259000 - Reparatie en onderhoud van installaties
45310000 - Aanleg van elektriciteit
50116100 - Reparatie van elektrische systemen
50800000 - Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing