STADSBESTUUR POPERINGE
Aankondiging van een opdracht

Heraanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en wegeninfrastructuur in de Heilig Hartstraat + sanering van achterwaartse lozingen en aanleg parking te Poperinge

Poperinge. Heraanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en Wegeninfrastructuur in de HEILIG HARTSTRAAT + sanering van de achterwaartse lozingen en aanleg parking te Poperinge.

Deel A: Sanering achterwaartse lozingen en afkoppeling parking zwembad

Dit behelst hoofdzakelijk het bouwen van een gescheiden rioleringsstelsel:

DWA rioleringen: 9,0 m du 160 mm in PVC, 170,5 m di 250 mm in gres, 5,0 m du 250 mm in PVC, 30,0 m di 300 mm in gres

RWA rioleringen: 14,0 m du 200 mm in PVC en 357,0 m di 400 mm in ongewapend beton. Het bouwen van inspectieputten en kunstwerken O1-W1, P1

Het bouwen van RWA- en DWA-huisaansluitingen. Het aanleggen van een persleiding in polyethyleen: 147,0 m SDR 11 PN 10, du = 63 mm (di 51,4 mm)

Het bouwen van een ondergronds bufferbekken.

Deel B: Heilig Hartstraat

Dit behelst hoofdzakelijk het bouwen van een gescheiden rioleringsstelsel:

DWA rioleringen: 52,0 m di 250 mm in gres en 195,0 m di 300 mm in gres

RWA rioleringen: 103,0 m di 400 mm in ongewapend beton en 160,0 m di 500 mm in ongewapend beton.Het bouwen van inspectieputten en kunstwerk O2

Het bouwen van RWA- en DWA-huisaansluitingen.

WEGENISWERKEN

Deel A: Sanering achterwaartse lozingen en afkoppeling parking zwembad

De aanleg van de wegenis: Rijwegverhardingen in asfalt: 2.350,00 m²,

Bestratingen van onbehandelde betonstraatstenen: 1.205,00 m²

Bestrating van waterdoorlatende betonstraatstenen: 1.958,00 m²

Alle lijnvormige elementen, Alle straatmeubilair

De groenaanleg met 2 jaar onderhoud: 755,00 m²

Deel B: Heilig Hartstraat

De aanleg van de wegenis:

Rijwegverhardingen in asfalt: 700,00 m² + 565,00m²,

Bestratingen van onbehandelde betonstraatstenen: 150,00 m² + 876,00 m²

Alle lijnvormige elementen, alle straatmeubilair

De groenaanleg met 2 jaar onderhoud: 755,00 m²

Het onderhoud tijdens de waarborgperiode.

Publicatiedatum
14-10-2015
Deadline
23-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE253 - Arr. Ieper
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
STADSBESTUUR POPERINGE
Postadres
Grote Markt 1, 8970 Poperinge, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

VEREISTE ERKENNING: categorie C of ondercategorie C1

Eventuele minimumeisen:

klasse 5