Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Herinrichting Woluwelaan R22 te Machelen tussen de Kerklaan en de Haachtsesteenweg, inclusief het complex R0/E19/R22 (deelproject 1).

Herinrichting Woluwelaan (R22) te Machelen tussen de Kerklaan en de Haachtsesteenweg, inclusief het complex R0/E19/R22
(deelproject 1)

Publicatiedatum
20-02-2014
Opdrachtcodes (CPV)
45111200 - Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45111291 - Inrichten van de bouwplaats
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45221119 - Brugrenovatiebouw
45232130 - Aanleggen van hemelwaterafavoerleidingen
45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen
45233141 - Wegenonderhoud
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45315100 - Elektrotechnische installatiewerken
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres
Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
24-02-2014 11:00
Te lezen
28-02-2014 10:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
24-02-2014 11:00
Te lezen
28-02-2014 10:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
24-02-2014 11:00
Te lezen
28-02-2014 10:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Bestek: Art. 24, §1. Verzekeringen
Toe te voegen tekst
Volgende paragraaf wordt toegevoegd :
II. Verzekering van tienjarige aansprakelijkheid
Art. II.B.1 :
De bepaling opgenomen in het Standaardbestek 250 op bladzijde 1-15 worden aangevuld met de volgende bepaling:
De studie- en toezichtskosten worden begroot op 10% van het verzekerd eindbedrag.
Art. II.B.2 :
De bepalingen opgenomen in het Standaardbestek 250 op bladzijde 1-15 worden vervangen door de volgende bepaling:
Het verzekerd bedrag beloopt 3.000.000 euro voor lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke schade vermengd per schadeverwekkende gebeurtenis met een maximum van 5.000.000 euro voor de dekkingen II.A.2 en II.A.3 en II.A.4 samen voor alle schadeverwekkende gebeurtenissen tijdens de ganse verzekeringsduur.
Art. II.D:
De bepalingen opgenomen in het Standaardbestek 250 op bladzijde 1-16 worden vervangen door de volgende bepalingen:
De posten uit de beschrijvende meetstaat die onderhevig zijn aan de technische controle door het controleorganisme, betreffen :
• DEEL 1 – postnrs. 24, 25, 26, 27, 29, 31, 71, 72, 73, 74, 83, 90 tem.189, 355 tem. 380, 385 tem. 458, 465, 468 tem. 480, 486 tem 512, 522, 523, 524, 525, 526, 530 tem. 547, 563, 565, 566, 567, 568, 569, 579 tem. 603, 608, 609, 610, 611, 612
De opdrachtnemer stelt het erkende en onafhankelijke controleorganisme voor hetwelke door zowel de verzekeraar als de opdrachtgever moet worden goedgekeurd, en sluit na goedkeuring hiermee een controleovereenkomst.

Overige nadere inlichtingen

Rechtzetting beschrijvende meetstaat deel 1 :
Deel 1 - § 1.1.2.7 - BETON, WAPENING EN BETONCONSTRUCTIES
• De vermelde hoeveelheid van de post met nr. 442 (Grindlaag als aanvulling van bouwkuip K6) bedraagt 270 ton
• De vermelde hoeveelheid van de post met nr. 443 (Drainerende zandlaag als aanvulling bouwkuip K6 boven colloïdaal beton) bedraagt 650 ton

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!