Aankondiging van een opdracht

Lijst van geselecteerden - Oproep tot aanvraag tot deelneming - PPS PROJECT 'KERNVERSTERKING MEERLE' - ontwerp en bouw van publieke functies en private ontwikkeling van diverse projectzones

Voorwerp van deze werken: PPS PROJECT 'KERNVERSTERKING MEERLE' - ontwerp en bouw van publieke functies en private ontwikkeling van diverse projectzones.

Publicatiedatum
25-10-2016
Deadline
12-12-2016 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45210000 - Bouwen van gebouwen
45211000 - Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
45211100 - Werkzaamheden voor huizenbouw
45211200 - Bouwwerkzaamheden voor aangepaste woningen
45211300 - Bouwen van woningen
45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Hoogstraten
Postadres
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, BE
Contactpunt(en)
De heer Harry Vanderhenst

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Elk basisteamlid (dit zijn de Projectontwikkelaar, de Ontwerper en de Hoofdaannemer) kan in een aantal gevallen uitgesloten worden van deelneming aan de Opdracht: zie Selectieleidraad.

Economische en financiële draagkracht

Om zijn algemene financiële en economische gegoedheid aan te tonen dient de Projectontwikkelaar die deel uitmaakt van het basisteam een aantal bewijsmiddelen voor te leggen in de aanvraag tot deelneming: voor meer details wordt verwezen naar de Selectieleidraad.

Vakbekwaamheid

Technische bekwaamheid Projectontwikkelaar
De Projectontwikkelaar zal zijn technische bekwaamheid aantonen aan de hand van een aantal documenten: voor meer details wordt verwezen naar de Selectieleidraad.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!