Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Leuven, FOD Justitie, vervangen branddeur – stookplaats - directeurswoning

Leuven, FOD Justitie, vervangen branddeur – stookplaats - directeurswoning

Datum van verzending van deze aankondiging
05-12-2017
Publicatiedatum
05-12-2017
Deadline
20-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Opdrachtcodes (CPV)
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De Ruyter Johan
Telefoon
+32 473116538
Fax
-
E-mail
Johan.deruyter@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293013