Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

22280BA - PS BAANHUISSTRAAT GEMEENTE DIEST ELEKTROMECHANISCHE UITRUSTING

22280BA - PS BAANHUISSTRAAT GEMEENTE DIEST
ELEKTROMECHANISCHE UITRUSTING VAN EEN POMPSTATION.


Datum van verzending van deze aankondiging
29-06-2020
Publicatiedatum
29-06-2020
Deadline
18-08-2020
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Opdrachtcodes (CPV)
45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Sam Medart
Telefoon
+32 34504511
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380053