Stad Gent
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Kinderdagverblijf De Bron, Bevrijdingslaan 1-3 te Gent : verbouwing

Kinderdagverblijf De Bron, Bevrijdingslaan 1-3 te Gent : verbouwing

Publicatiedatum
21-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45262700 - Verbouwingswerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Gent
Postadres
Botermarkt 1, 9000 Gent, BE

Overige nadere inlichtingen

Gelieve met volgende opmerkingen rekening te houden bij het indienen van uw offerte.
Bestek :
- blz 114 Art 40.00 /40.10 & 40.20 Buitenschrijnwerk in alu : moet zijn Uf 1.08 W/m²K zodat de Uw waarde van 0.98 behaald wordt.
- blz 128 Art 41.10 Beglazing buiten : moet zijn 3-voudige beglazing – buiten en binnenzijde gelaagd glas
1. met Ug-waarde van 0.6 W/m²K ,
2. g-waarde van 0.41
3. voorzien van thermisch verbeterde afstandhouders.
- blz 133 Art 42.10 Mobiele zonwering op alle oost, zuid en west georiënteerde ramen met een gg+C-waarde < 0.15.
( niet op de beglaasde deuren)