Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van werken aan de drinkwaterinfrastructuur

Uitbreidings-, vervangings-, kwaliteits- en aanpassingswerken aan de drinkwaterdistributieinfrastructuur;

Het uitvoeren van verbindingen;

Overkoppelingen;

Interventies en exploitatieopdrachten met betrekking tot deze infrastructuur;

Het opzetten van een wachtdienst.


Datum van verzending van deze aankondiging
20-06-2019
Publicatiedatum
20-06-2019
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45231112 - Aanleggen van buisleidingen
45232150 - Werkzaamheden in verband met waterleidingen
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Michiel Seeuws
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
13607399.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
GKW bvba
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
15456418.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
Alg. Ond. Lamote bvba
Naam en adres van de contractant
Alg. Bouwonderneming Lamote nv
Naam en adres van de contractant
Verbraeken Infra nv
Naam en adres van de contractant
Fodetra-Hotton Infra nv
Naam en adres van de contractant
Scheldekabel nv
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
17610209.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
Ondernemingen N. Vindevogel nv
Naam en adres van de contractant
Visser & Smit Hanab nv
Naam en adres van de contractant
Vansteenkiste Infra nv
Naam en adres van de contractant
Hardo bvba
Naam en adres van de contractant
Bayro bvba
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
14737007.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
Ondernemingen N. Vindevogel nv
Naam en adres van de contractant
Visser & Smit Hanab nv
Naam en adres van de contractant
Vansteenkiste Infra nv
Naam en adres van de contractant
Hardo bvba
Naam en adres van de contractant
Bayro bvba