Directie Vervoerinfrastructuur
Aankondiging van een gegunde opdracht

1.10.2.4. Herinrichting van de Ninoofsepoort - Asbestverwijdering, afbraak en bodemsanering - Opdracht van diensten - Open aanbesteding

Herinrichting van de Ninoofsepoort - Asbestverwijdering, afbraak en bodemsanering - Opdracht van diensten - Open aanbesteding
Conform de wetgeving op de overheidsopdrachten betreft deze opdracht een dienstenopdracht. De aandacht van de inschrijvers wordt evenwel gevestigd op het feit dat gezien de aard van de prestaties die in het kader van deze opdracht worden gevraagd, sommige bepalingen en wetgevingen die gewoonlijk van toepassing zijn op opdrachten voor werken ook op deze opdracht van toepassing zijn.
De werken van onderhavige opdracht betreffen het verwijderen van de asbesthoudende materialen en de sloop van alle gebouwen begrepen tussen de Ninoofse Steenweg in het Noorden, de Industriekaai in het Zuiden, de Auguste Smetssquare in het oosten en de Ninoofsesteenweg / Heyvaertstraat in het Westen, met inbegrip van de Rechthoekstraat binnen het afgelijnde gebied.
Verder dient een bodemsanering uitgevoerd te worden op perceel 953F7. Op het perceel zijn twee zones, sterk verontreinigd met gechloreerde solventen, en één zone, sterk verontreinigd met minerale olie, aanwezig. In totaal dient 4.315 m³ of 7.336 ton afgegraven en afgevoerd te worden naar een grondreinigingscentrum.
Voor meer informatie gelieve het bijzonder bestek te willen raadplegen dat gratis online beschikbaar is op de website https://enot.publicprocurement.be.

Publicatiedatum
06-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
90732300 - Behandelen of verbeteren van vervuilde grond
90522000 - Diensten in verband met vervuilde grond
45112340 - Bodemsanering
90650000 - Diensten voor het verwijderen van asbest
45262660 - Verwijderen van asbest
45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
45111100 - Sloopwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres
Voorlopig Bewindstraat, 9-15, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Vervoerinfrastructuur
Ter attentie van
Mevrouw AC Bauduin

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

828565.47 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
DEME Environmental Contractors
Postadres
Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht
Titel
-
Waarde
828565.47 EUR