Intercommunale Leiedal
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Infrastructuurwerken bedrijventerrein De Pluim - fase 1 te Zwevegem

• Uitvoeren van topografische verrichtingen
• Opbreken van verhardingen en hun funderingen.
• Opbreken van rioleringen.
• Grondwerken.
• Aanleggen van rioleringen en bouwen van inspectieputten, kopmuren en kokers.
• Bouwen van bufferbekkens.
• Bouwen van overstorten/noodoverlaat.
• Aanleggen van draineringen
• Aanleggen van funderingen.
• Aanleggen van straatgoten en trottoirbanden.
• Plaatsen van straatkolken en hun aansluitingen.
• Aanleggen van rijwegverhardingen met weggoten en wadi’s.
• Realiseren van aansluitingen van riolen van bedrijven.
• Aanleggen van fietspadverhardingen.
• Werfsignalisatie.
• Signalisatie en wegmarkering.
• Het onderhoud gedurende de waarborgtermijn.

Publicatiedatum
01-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Intercommunale Leiedal
Postadres
President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
Arcadis Belgium nv
Ter attentie van
Tim Blomme