Kempisch Tehuis cvba
Aankondiging van een opdracht

Bouw van 19 wgl te Overpelt "Douane"

Bouwen van 19 wooneenheden te 3900 Overpelt "Douane - Sellekaertsstraat 35-39".

Publicatiedatum
12-12-2016
Deadline
09-02-2017 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Kempisch Tehuis cvba
Postadres
Ringlaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren, BE
Contactpunt(en)
Schepers Christel
Ter attentie van
Christel Schepers

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 2739167.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek.
Erkenning Categorie D Klasse 6.

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek.
Erkenning Categorie D Klasse 6.

Vakbekwaamheid

Zie bestek.
Erkenning Categorie D Klasse 6.

Eventuele minimumeisen:

Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: D