Aankondiging van een opdracht

Travaux de Réfection d'un auvent dans la rue du chenet n°26-28 à Dinant

Werken
Publicatie datum
05-04-2017
Deadline
27-04-2017 14:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
Office Central d'Action Sociale et Culturelle du Ministère de la Défense | 1120 Neder-Over-Heembeek, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44115710 - Luifels
45261900 - Reparatie en onderhoud van daken
45261910 - Reparatie van daken
45262900 - Werkzaamheden aan balkons
45454100 - Restauratiewerkzaamheden
Korte inhoud
Travaux de Réfection d'un auvent dans la rue du chenet n°26-28 à Dinant
POUR DETAILS VOIR CAHIER DES CHARGES
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Classe: N/A, Catégorie: N/A
truck tower-crane sharing