Aankondiging van een opdracht

Project 22.557/1 - Collector Steentjesstraat - Rivierstraat - 1ste fase - Laarne

Project 22.557/1 - Collector Steentjesstraat - Rivierstraat - 1ste fase - Laarne
Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Steentjestraat, Holeindestraat, Lange Meire, Molenstraat, Wegvoeringstraat, Meirhoekstraat, Kapellestraat en Vosselosstraat
- Uitbraak van bestaande verhardingen, lijnvormige elementen en riolering;
- Aanleg riolering diameters 250 mm tot 1200 mm;
- Aanleg betonkokers afmetingen 0,8 x 1,5 m;
- Aansluitingen op de riolering dmv PVC-riolering;
- Aanleggen persleiding HDPE DE 75 mm en 200 mm;
- Uitvoeren directional drilling voor persleiding DE200 mm;
- Uitvoeren doorpersing diameter 600 mm;
- Constructie pompputten (GP1 en P1), drukriolering pompputten en overstortput (O1);
- Plaatsen van kopmuren van geprefabriceerd en ter plaatse gestort beton;
- Herprofileren en ruimen van grachten;
- Aanleg asfaltverharding, betonstraatstenen en betonverharding;
- Aanleg prefab en ter plaatse gegoten kantstroken en borduren;
- Groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode.

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
20-01-2017 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Regiocodes (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek.

Vakbekwaamheid

De aannemer dient geregistreerd te zijn. Erkenning van de aannemer in categorie C1 en/of E1, klasse 8.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!