Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Aankondiging van een opdracht

Project 22.557/1 - Collector Steentjesstraat - Rivierstraat - 1ste fase - Laarne

Project 22.557/1 - Collector Steentjesstraat - Rivierstraat - 1ste fase - Laarne
Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Steentjestraat, Holeindestraat, Lange Meire, Molenstraat, Wegvoeringstraat, Meirhoekstraat, Kapellestraat en Vosselosstraat
- Uitbraak van bestaande verhardingen, lijnvormige elementen en riolering;
- Aanleg riolering diameters 250 mm tot 1200 mm;
- Aanleg betonkokers afmetingen 0,8 x 1,5 m;
- Aansluitingen op de riolering dmv PVC-riolering;
- Aanleggen persleiding HDPE DE 75 mm en 200 mm;
- Uitvoeren directional drilling voor persleiding DE200 mm;
- Uitvoeren doorpersing diameter 600 mm;
- Constructie pompputten (GP1 en P1), drukriolering pompputten en overstortput (O1);
- Plaatsen van kopmuren van geprefabriceerd en ter plaatse gestort beton;
- Herprofileren en ruimen van grachten;
- Aanleg asfaltverharding, betonstraatstenen en betonverharding;
- Aanleg prefab en ter plaatse gegoten kantstroken en borduren;
- Groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode.

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
20-01-2017 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Regiocodes (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek.

Vakbekwaamheid

De aannemer dient geregistreerd te zijn. Erkenning van de aannemer in categorie C1 en/of E1, klasse 8.