Aankondiging van een opdracht

Vervangen van oude ramen serviceflats OCMW Borgloon

Werken
Publicatie datum
04-04-2017
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
OCMW Borgloon | 3840 Borgloon, BE | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau | Sociale bescherming
Opdrachtcodes (CPV)
44221100 - Ramen
45421132 - Plaatsen van ramen
Korte inhoud
Vervangen van oude ramen serviceflats OCMW Borgloon
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
* Recente bankverklaring ter staving van de financiële draagkracht.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
1) -Opgave van een 2-tal referenties die betrekking hebben op gelijkaardige en gelijkwaardige opdrachten met vermelding van firmanaam, naam, functie, adres en telefoonnummer van de opdrachtgever.
Het bestuur behoudt zich het recht voor deze referenties te verifiëren.
Minimum vereisten
Vereiste erkenning: D20 (Metalen schrijnwerk), Klasse 2
truck tower-crane sharing